*** KHẨN CẤP *** VIETNAM AIRLINES HỖ TRỢ THAY ĐỔI VÉ GIAI ĐOẠN DỊCH NEW UPDATE ( CẬP NHẬT 18H NGÀY 30-7 )

Kính gửi Quý Đại Lý,

 • Cân cư theo công văn 423/TCTHK-TTBSP ngày 30/7/2020 về việc Hướng dẫn xử lý đổi vé hành trình nội địa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 .

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin cập nhật thông tin hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng giai đoạn dịch cụ thể như sau :

Vietnam Airlines Chi nhánh Khu vực miền Nam triển khai đến Quý Đại lý nội dung cụ thể như sau:

     1. Quy định chung

 • Áp dụng cho vé/chứng từ của VN (mã 738) thương mại thông thường, bao gồm cả vé Cash & Miles xuất trên kênh truyền thống tại thị trường Việt Nam; kênh online tại website/app của VN và vé xuất online theo chương trình Flight Pass Option Town;
 • Vé có hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam có chỗ được xác nhận trên các chuyến bay nội địa trong giai đoạn từ 28/07/2020 đến 31/08/2020;

Riêng vé có chặng bay đến/từ DAD thực hiện áp dụng cho vé có ngày bay từ 26/07/2020 đến 31/08/2020;

 • Việc xử lý vé và chứng từ được thực hiện tại các CN trong nước, đại lý của VNA, Sabre VN và phòng vé Viags.

      2. Phương án xử lý vé khách lẻ

2.1 Nguyên tắc đổi vé

 • Ngày khởi hành chặng bay mới phải vào/trước 31/12/2020;
 • Khách trả chênh lệch giá, thuế/phí/lệ phí và phụ thu nếu có.
 • Vé mới áp dụng điều kiện của loại giá mới, ngoại trừ điều kiện hoàn áp dụng chặt nhất giữa giá cũ và giá mới.

2.2 Nguyên tắc chung sử dụng EMD-S Travel Voucher

 • EMD-S Travel Voucher hoàn vé nội địa được sử dụng để mua các dịch vụ của VN trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất EMD-S Travel Voucher.

Đối với EMD-S Travel Voucher được phép chi hoàn: Chỉ thực hiện chi hoàn sau 2 tháng kể từ ngày xuất EMD-S Travel Voucher và truy thu phí hoàn vé được miễn trước đó nếu có.

 • Trên ô “END” của EMD-S Travel Voucher ghi rõ thông tin: Số vé gốc, số tiền được chi hoàn trong trường hợp hoàn sang EMD-S, thời gian được phép chi hoàn.
 • Vé Flight Pass Option Town hoàn sang EMD-S Travel Voucher: Chỉ có giá trị sử dụng, không có giá trị chi hoàn.

2.3 Các chuyến bay bị hoãn, hủy do yêu cầu của Chính phủ Việt Nam

 1. Thay đổi ngày bay/hành trình

 • Áp dụng đổi 2 lần miễn phí và điều kiện hạn chế thay đổi. Trong đó lần thay đổi thứ 2:

+ Thay đổi trước ngày bay ghi trên vé: miễn phí và miễn điều kiện hạn chế thay đổi.

+ Thay đổi vào/sau ngày ghi trên vé: áp dụng theo điều kiện giá.

 • Thực hiện đổi vé theo hướng dẫn tại mục 2.1 của công văn.
 • Đổi lần 3 áp dụng theo điều kiện giá vé.

      2. Hoàn vé

 • Hoàn sang EMD-S Travel Voucher: miễn phí, điều kiện hạn chế, hoàn 100% giá trị vé.
 • Hoàn vé về hình thức mua vé ban đầu: đóng NOGO vé và hoàn sau 2 tháng kể từ ngày yêu cầu, miễn phí và điều kiện hạn chế.

2.4 Thay đổi tự nguyện vé hành khách

 1. Thay đổi ngày bay/hành trình

 • Đối với vé có điều kiện không đổi ngày bay/hành trình, vé Flight Pass Option Town: được phép với mức phí 300.000VND/lần trước ngày khởi hành và 600.000VD/lần vào/sau ngày khởi hành.
 • Đối với vé có điều kiện được thay đổi ngày bay/hành trình:
  + Thay đổi trước ngày bay ghi trên vé: áp dụng đổi 2 lần miễn phí và điều kiện hạn chế thay đổi.
  + Thay đổi vào/sau ngày bay ghi trên vé: Áp dụng theo điều kiện giá.
 • Thực hiện đổi vé theo hướng dẫn tại mục 2.1 của công văn.

       2 . Hoàn vé

 • Đối với vé không được chi hoàn: Được phép hoàn sang EMD-S Travel Voucher sau khi trừ phí hoàn 300.000VND. EMD-S sử dụng để mua vé, dịch vụ khác của VN và không có giá trị chi hoàn về hình thức thanh toán ban đầu.
 • Đối với vé được chi hoàn:
  + Hoàn vé sang EMD-S Travel Voucher: Được phép hoàn sang EMD-S Travel Voucher, miễn phí hoàn vé.
  + Hoàn vé về hình thức thanh toán ban đầu: Xử lý theo điều kiện giá áp dụng, đóng NOGO vé và hoàn tiền sau 2 tháng.

==>> Trong thời gian đóng NOGO, nếu khách có nhu cầu sử dụng vé, được phép chuyển tình trạng về OK để sử dụng.

2.5 Hình thức hoàn vé trong trường hợp lịch bay thay đổi do lỗi VN

 • Thực hiện hoàn miễn phí ra EMD-S Travel Voucher để mua dịch vụ của VN hoặc đóng NOGO 2 tháng nếu hoàn vé về hình thức thanh toán ban đầu. EMD-S có thể được hoàn về hình thức mua vé ban đầu sau 2 tháng kể từ ngày xuất. Không áp dụng hoàn vé ngay về hình thức thanh toán ban đầu như đã triển khai tại công văn 1579/TCTHK-CNMN ngày 16/07/2020.
 • Không áp dụng phần giá trị tăng thêm khi hoàn vé nội địa ra EMD-S như đã triển khai tại công văn số 597/TCTHK-CNMN ngày 18/03/2020.

3 .Hiệu lực

 • Từ 18h00 ngày 30/07/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Công văn này thay thế công văn số 1678/TCHTK-CNMN ngày 28/07/2020 về xử lý vé đến/từ DAD.

 

===>  Chi tiết công văn đính kèm tại đây <==